Massage

Är betydelsefullt som Friskvård!

Massage mjukar upp spända, stela muskler och bindvävsförtätningar.

Blodcirkulationen påverkas mycket positivt av Massage!

Trötthetsgifter så som Koldioxid, Mjölksyra och andra slaggprodukter transporteras bort genom lymfsystemet.

Vävnaderna tillförs näring, syre och hormoner!

Immunförsvaret stärks av Massage!

Regelbunden Massage gör att man blir mindre ofta sjuk!

Massage utsöndra  Oxytocin Kroppens eget "Lugn och Ro" hormon.

En ökad mängd Oxytocin påverkar viktiga funktioner i inre organ, vilket gör att vi blir mindre aggressiva och får en känsla av avslappning.

 

Massage återställer trötta muskler snabbare!

 

Forskning har visat att trötta muskler mycket fortare återhämtar sig, om de får massage!

Massage minskar bindvävsknutor som bildas i skadade och orörliga muskler!